„Подкрепа за успех“

„Подкрепа за успех“


Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В НУ “ Васил Петлешков“ са сформирани 5 групи по проекта:

  • I клас – 1 група – ръководител Таня Мишева
  • II клас – 2 групи – ръководител – Антоанета Ценова и Георги Христов
  • III клас – 1 група – ръководител Мария Апостолова
  • IV клас – 1 група – ръководител Таня Валинкова