Седмично разписание

                                  ВТОРИ  СРОК

          І     КЛАС                                                                      

          ПОНЕДЕЛНИК                                           

1.  Български език и литература  

   2.  Български    език и литература                                                    

  3.  Математика                                                   

     4. Музика

     5. Физическо възпитание и спорт

           ГЦОУД

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            ВТОРНИК                                                       

 1. Български език и литература                                   
 2. Български език и литература                                                    
 3. Математика
 4. Технологии и предприемачество

Учебен час по спортна дейност

            ГЦОУД

       12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            СРЯДА                                                                

 1. Български език и литература
 2. Избираем учебен час по Български език и литература                                                 
 3. Математика                                          .
 4. Изобразително изкуство
 5. Изобразително изкуство

            ГЦОУД

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

           ЧЕТВЪРТЪК

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Околен свят
 4. Физическо възпитание и спорт

Час на класа

            ГЦОУД

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

          ПЕТЪК

      1. Български език и литература

      2. Избираем учебен час – Математика

      3. Музика

      4. Избираем учебен час – Физ.възп. и спорт

          ГЦОУД

       11.30ч. –  12.00ч. – организиран  отдих и физическа активност

       12.00 ч. – 12,30 –обедно хранене

       12.30ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

       13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

       14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

       14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

       15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

             ІІ а  КЛАС

            ПОНЕДЕЛНИК

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Изобразително изкуство
 5. Избираем учебен час – Физическо възпитание и спорт

            ГЦОУД

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            ВТОРНИК

 1. Математика
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Технологии и предприемачество
 5. Музика

            ГЦОУД

            12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            СРЯДА

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Физическо възпитание и спорт

Час на класа

           ГЦОУД

       12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            ЧЕТВЪРТЪК

 1. Избираем учебен час -Математика
 2. Български език и литература
 3. Околен свят
 4. Музика
 5. Английски език

           ГЦОУД  

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            ПЕТЪК

 1. Български език и литература
 2. Избираем учебен час – Български език и литература
 3. Изобразително изкуство
 4. Физическо възпитание и спорт

Учебен час спортна дейност

           ГЦОУД

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

             ІІ б   КЛАС

            ПОНЕДЕЛНИК

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Изобразително изкуство
 5. Избираем учебен час – Физическо възпитание и спорт

            ГЦОУД

            12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            ВТОРНИК

 1. Математика
 2. Български език и литература
 3. Технологии и предприемачество
 4. Музика
 5. Английски език

            ГЦОУД

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            СРЯДА

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Околен свят
 4. Математика
 5. Физическо възпитание и спорт

           ГЦОУД

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            ЧЕТВЪРТЪК

 1. Избираем учебен час – Математика
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Музика

Час на класа

           ГЦОУД  

      12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

            ПЕТЪК

 1. Български език и литература
 2. Избираем учебен час – Български език и литература
 3. Изобразително изкуство
 4. Физическо възпитание и спорт

     Учебен час спортна дейност

           ГЦОУД

       12.15ч. –  12.45ч. – обедно хранене

      12.45ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      ІІІ   КЛАС

      ПОНЕДЕЛНИК

 1. Български език и литература
 2. Компютърно моделиране
 3. Избираем учебен час – Математика
 4. Човекът и обществото
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт

             ГЦОУД

      13.10ч. –  13..40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

            ВТОРНИК

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Технологии и предприемачество
 4. Математика
 5. Музика

            ГЦОУД

      12.20 ч. –  12.50ч. – обедно хранене

      12.50ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

     СРЯДА

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Човекът и обществото
 5. Изобразително изкуство
 6. Физическо възпитание и спорт

      ГЦОУД     

      13.10ч. –  13..40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

     ЧЕТВЪРТЪК

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Човекът и природата
 4. Български език и литература
 5. Музика

Учебен час спортна дейност

      ГЦОУД

            13.10ч. –  13..40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

      ПЕТЪК

 1. Английски език
 2. Математика
 3. Избираем учебен час – Бълг.език и литература
 4. Изобразително изкуство
 5. Физическо възпитание и спорт

ЧК

           ГЦОУД

      13.10ч. –  13..40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

    ІV  КЛАС

      ПОНЕДЕЛНИК

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Български език и литература
 4. Математика
 5. Музика

Час на класа

            ГЦОУД

            13.10ч. –  13..40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

            ВТОРНИК

 1. Математика
 2. Български език и литература
 3. Човекът и обществото
 4.  Изобразително изкуство
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Английски език

            ГЦОУД

      13.10ч. –  13..40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

      СРЯДА

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Човекът и природата
 5. Физическо възпитание и спорт

Учебен час по спортна дейност

            ГЦОУД

      13.10ч. –  13.40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

      ЧЕТВЪРТЪК

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Избираем учебен час – Математика
 4. Компютърно моделиране
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Английски език

     ГЦОУД

      13.10ч. –  13..40ч. обедно хранене

      13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност

      14.10ч. – 14.50ч. –  самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

      16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

      ПЕТЪК

 1. Математика
 2. Човекът и природата
 3. Избираем учебен час – Бълг.език и литература
 4. Технологии и предприемачество
 5. Музика

     ГЦОУД 

       12.20ч. –  12.50ч. – обедно хранене

       12.50ч. – 13.30ч. –  организиран  отдих и физическа активност

      13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка

      14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка

      14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси

      15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси