Седмично разписание

І КЛАС

 ПОНЕДЕЛНИК
  1. Български език и литература
  2. Български език и литература
  3. Математика
  4. Физическо възпитание и спорт
  5. ЧК 

ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

ВТОРНИК
1. Математика
 2.Български език и литература
 3.Български език и литература
4. .Избираем учебен час по Изобразително изкуство
 5.Музика 

ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

СРЯДА
1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3.Математика .
 4.Изобразително изкуство

ГЦОУД
 11. 30 - 12.00 ч. - организиран отдих и физическа активност
 12.00ч. – 12.30ч. – обедно хранене
 12.30ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

ЧЕТВЪРТЪК
 1.Бълг.език и литература
 2. Избираем учебен час по математика
 3.Родинознание
 4. Технологии и предприемачество
 5. Физическо възпитание и спорт
 

ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

ПЕТЪК
1. Избираем учебен час по Български език и литература
 2. Математика
 3.Изобразително изкуство
 4.Музика
  УЧСД 

ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. - обедно хранене
 12.30ч. – 13.30ч. – организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. - занимания по интереси
 15.30 ч. – 16.10ч. занимания по интереси

ІІ "а" КЛАС
 ПОНЕДЕЛНИК
1. Български език и литература
2. Избираем учебен час по Български език и литература
 3.Математика
4. Музика
 УЧСД

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

 ВТОРНИК
 1.Български език и литература
 2. Български език и литература
 2.Математика
 3.Английски език
 4.Технологии и предприемачество
 

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

 СРЯДА
1. Български език и литература
 2.Български език и литература
3. Математика
4. Изобразително изкуство
 5.Физическо възпитание и спорт

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси 
15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

 ЧЕТВЪРТЪК
1. Български език и литература
 2.Математика
 3.Английски език
 4.Избираем учебен час – Физическо възпитание и спорт
 5.Музика

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси

 ПЕТЪК
 1.Български език и литература
 2. Избираем учебен час по Математика
 3.Родинознание
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Час на класа

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. – обедно хранене
 12.45ч. – 13.30ч. - организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. – самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интерес
 15.30ч. – 16.10ч. - занимания по интереси 

II „б“ КЛАС
 ПОНЕДЕЛНИК
1. Български език и литература
 2.Избираем учебен час по Български език и литература
 3.Математика
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Музика
 

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. обедно хранене
 12.45 ч. – 13.30 ч. организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.3 0ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

 ВТОРНИК
 1.Български език и литература
 2.Български език и литература
 3.Математика
 4.Физическо възпитание и спорт
 5. Английски език

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. обедно хранене
 12.45 ч. – 13.30 ч. организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.3 0ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

 СРЯДА
1. Български език и литература
2.Български език и литература
3.Математика
4.Избираем учебен час – Физическо възпитание и спорт
5. Музика
 

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. обедно хранене
 12.45 ч. – 13.30 ч. организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.3 0ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

 ЧЕТВЪРТЪК
 1. Български език и литература
 2.Математика
 3. Технологии и предприемачество
 4.Английски език
 5. Час на класа

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. обедно хранене
 12.45 ч. – 13.30 ч. организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.3 0ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси

 ПЕТЪК
 1.Български език и литература
 2. Избираем учебен час - Математика
 3. Родинознание
 4. Изобразително изкуство
 5.Учебен час по спортна дейност

 ГЦОУД
 12.15ч. – 12.45ч. обедно хранене
 12.45 ч. – 13.30 ч. организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.3 0ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интересиІІІ“ КЛАС
 ПОНЕДЕЛНИК
 1.Български език и литература
 2.Български език и литература
 3.Математика
 4. Изобразително изкуство
 5. Избираем учебен час – Физическо възпитание и спорт
 6. Английски език
 


 ГЦОУД
 13.10ч. – 13.40ч. обедно хранене
 13.40 ч. – 14.10 ч. организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 ВТОРНИК
1. Математика
2.Български език и литература
3. Човекът и обществото
4. Избираем учебен час по Български език и литература
5.Физическо възпитание и спорт
6. Час на класа

 ГЦОУД
 13.10 ч. – 13.40ч. – обедно хранене
 13.40ч. – 14.10ч. – организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 СРЯДА
 1.Български език и литература
 2.Български език и литература
 3. Математика
 4. Изобразително изкуство
 5. Компютърно моделиране
 6. Английски език

 ГЦОУД
 13.10 ч. – 13.40ч. – обедно хранене
 13.40ч. – 14.10ч. – организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 ЧЕТВЪРТЪК
1. Български език и литература
2.Математика
 3.Човекът и обществото
 4.Технологии и предприемачество
 5.Музика
 6. Учебен час по спортна дейност

 ГЦОУД
 13.10 ч. – 13.4 0ч. – обедно хранене
 13.40ч. – 14.10ч. – организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 ПЕТЪК
1.Български език и литература
2.Избираем учебен час - Математика
3.Английски език
4. Човекът и природата
5.Физическо възпитание и спорт
 

 ГЦОУД
 12.20 ч. – 12.50ч. – обедно хранене
 12.50ч. – 13.30ч. – организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси 

ІV КЛАС
 ПОНЕДЕЛНИК
 1.Български език и литература
 2. Математика
 3.Избираем учебен час по Български език и литература
 4.Физическо възпитание и спорт
 5.Английски език
 Час на класа

 ГЦОУД
 13.10 ч. – 13.40ч. – обедно хранене
 13.40ч. – 14.10ч. – организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 ВТОРНИК
1. Български език и литература
 2.Български език и литература
 3.Математика
 4. Човекът и природата
 5. Физическо възпитание и спорт
 6.Английски език


 ГЦОУД
 13.10 ч. – 13.4 0ч. – обедно хранене
 13.40ч. – 14.10ч. – организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 СРЯДА
1. Български език и литература
2.Математика
3.Човекът и обществото
4.Музика
5. Изобразително изкуство
6. Учебен час спортна дейност

 ГЦОУД
 13.10 ч. – 13.4 0ч. – обедно хранене
 13.40ч. – 14.10ч. – организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 ЧЕТВЪРТЪК
1.Български език и литература
2. Български език и литература
3. Избираем учебен час по Математика
4. Компютърно моделиране
5. Технологии и предприемачество
6. Английски език

 ГЦОУД
 13.10 ч. – 13.4 0ч. – обедно хранене
 13.40ч. – 14.10ч. – организиран отдих и физическа активност
 14.10ч. – 14.50ч. - самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – самоподготовка
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси
 16.10ч. – 16.50ч. – занимания по интереси

 ПЕТЪК
1.Български език и литература
2. Математика
3. Човекът и природата
4. Музика
5. Избираем учебен час – Физическо възпитание и спорт

 ГЦОУД
 12.20 ч. – 12.50ч. – обедно хранене
 12.50ч. – 13.30ч. – организиран отдих и физическа активност
 13.30ч. – 14.10ч. - самоподготовка
 14.10ч. – 14.50ч. – самоподготовка
 14.50ч. – 15.30ч. – занимания по интереси
 15.30ч. – 16.10ч. – занимания по интереси