Профил на купувача

Обява

НУ“ Басил Петлещков“ гр. Брацигово събира оферти за доставка на закуски за учениците от I-IV клас за учебната 2022/ 2023 година

Срок за подаване на документите: 12.09.2022г.

Офертите се подават в канцеларията на училището

Информация за нашите обществени поръчки можете да намерите тук