ОПНОИР, Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

ОПНОИР, Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда