НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“