„БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ Семинари в училищата от преподаватели на технологични фирми.

„БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ Семинари в училищата от преподаватели на технологични фирми.