Мисия и визия

1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

„Да учим и работим всички заедно, за да успеем”- това е нашето училище, което се стреми да подготви знаещи и можещи млади хора – достойни граждани на Европа и света.

2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

В начално училище „Васил Петлешков” се стремим,използвайки потенциала и възможностите на екипа, да възпитаваме личности – добре образовани, с общочовешки ценности/уважение ,грижа ,честност, отговорност, екипност, постоянство/ и ангажирайки родителите за съвместна дейност да направим училището желана територия на ученика.