Екип

Педагогически състав


Име Длъжност
Валентина Тръндушева Директор
Елена Попова Главен учител
Таня Валинкова Старши учител
Таня Мишева Старши учител
Антоанета Ценова Старши учител
Мария Апостолова Старши учител
Васил Дименов Старши учител
Мариана Динева Старши учител
Ива Цикалова  Учител