Екип

Педагогически състав


Име Длъжност
Валентина Тръндушева Директор
Елена Попова Главен учител
Таня Валинкова Старши учител
Таня Мишева Старши учител
Антоанета Ценова Старши учител
Фанета Вълева Старши учител
Георги Христов Старши учител
Мария Апостолова Старши учител
Диана Павлова Старши учител
Васил Дименов Старши учител